O601X – För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, ospecificerad (förlossning före utgången av graviditetsvecka 37)

ICD-10 kod för För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, ospecificerad (förlossning före utgången av graviditetsvecka 37) är O601X.

Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, ospecificerad (förlossning före utgången av graviditetsvecka 37):

ICD-kod O601X
Diagnos För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, ospecificerad (förlossning före utgången av graviditetsvecka 37)
Kategori O60, För tidigt värkarbete och prematurbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)