O602 – För tidigt spontant värkarbete med förlossning i fullgången tid

ICD-10 kod för För tidigt spontant värkarbete med förlossning i fullgången tid är O602.

Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för För tidigt spontant värkarbete med förlossning i fullgången tid:

ICD-kod O602
Diagnos För tidigt spontant värkarbete med förlossning i fullgången tid
Kategori O60, För tidigt värkarbete och prematurbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)