O603B – Prematurbörd utan spontant värkarbete, mycket förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före utgången av vecka 32)

ICD-10 kod för Prematurbörd utan spontant värkarbete, mycket förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före utgången av vecka 32) är O603B.

Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Prematurbörd utan spontant värkarbete, mycket förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före utgången av vecka 32):

ICD-kod O603B
Diagnos Prematurbörd utan spontant värkarbete, mycket förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 29 men före utgången av vecka 32)
Kategori O60, För tidigt värkarbete och prematurbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)