O603C – Prematurbörd utan spontant värkarbete, måttligt förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37)

ICD-10 kod för Prematurbörd utan spontant värkarbete, måttligt förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37) är O603C.

Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Prematurbörd utan spontant värkarbete, måttligt förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37):

ICD-kod O603C
Diagnos Prematurbörd utan spontant värkarbete, måttligt förtidig förlossning (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37)
Kategori O60, För tidigt värkarbete och prematurbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)