O603X – Prematurbörd utan spontant värkarbete, ospecificerad

ICD-10 kod för Prematurbörd utan spontant värkarbete, ospecificerad är O603X.

Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Prematurbörd utan spontant värkarbete, ospecificerad:

ICD-kod O603X
Diagnos Prematurbörd utan spontant värkarbete, ospecificerad
Kategori O60, För tidigt värkarbete och prematurbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)