O610 – Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet

ICD-10 kod för Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet är O610.

Diagnosen klassificeras under kategorin Försök till igångsättande av förlossningsarbetet (O61), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet:

ICD-kod O610
Diagnos Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet
Kategori O61, Försök till igångsättande av förlossningsarbetet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)