O610A – Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar

ICD-10 kod för Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar är O610A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Försök till igångsättande av förlossningsarbetet (O61), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar:

ICD-kod O610A
Diagnos Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar
Kategori O61, Försök till igångsättande av förlossningsarbetet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)