O611 – Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet

ICD-10 kod för Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet är O611.

Diagnosen klassificeras under kategorin Försök till igångsättande av förlossningsarbetet (O61), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet:

ICD-kod O611
Diagnos Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet
Kategori O61, Försök till igångsättande av förlossningsarbetet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)