O611A – Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning inom 48 timmar

ICD-10 kod för Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning inom 48 timmar är O611A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Försök till igångsättande av förlossningsarbetet (O61), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning inom 48 timmar:

ICD-kod O611A
Diagnos Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning inom 48 timmar
Kategori O61, Försök till igångsättande av förlossningsarbetet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)