O611B – Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar, inkl. misslyckad induktion

ICD-10 kod för Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar, inkl. misslyckad induktion är O611B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Försök till igångsättande av förlossningsarbetet (O61), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar, inkl. misslyckad induktion:

ICD-kod O611B
Diagnos Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar, inkl. misslyckad induktion
Kategori O61, Försök till igångsättande av förlossningsarbetet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)