O619 – Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat

ICD-10 kod för Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat är O619.

Diagnosen klassificeras under kategorin Försök till igångsättande av förlossningsarbetet (O61), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat:

ICD-kod O619
Diagnos Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat
Kategori O61, Försök till igångsättande av förlossningsarbetet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)