O620 – Primär värksvaghet

ICD-10 kod för Primär värksvaghet är O620.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Primär värksvaghet:

ICD-kod O620
Diagnos Primär värksvaghet
Kategori O62, Värkrubbningar
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)