O621 – Sekundär värksvaghet

ICD-10 kod för Sekundär värksvaghet är O621.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Sekundär värksvaghet:

ICD-kod O621
Diagnos Sekundär värksvaghet
Kategori O62, Värkrubbningar
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)