O622 – Annan och ospecificerad uterin värksvaghet

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad uterin värksvaghet är O622.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan och ospecificerad uterin värksvaghet:

ICD-kod O622
Diagnos Annan och ospecificerad uterin värksvaghet
Kategori O62, Värkrubbningar
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)