O623 – Störtförlossning

ICD-10 kod för Störtförlossning är O623.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Störtförlossning:

ICD-kod O623
Diagnos Störtförlossning
Kategori O62, Värkrubbningar
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)