O624 – Hypertona, okoordinerade och förlängda sammandragningar

ICD-10 kod för Hypertona, okoordinerade och förlängda sammandragningar är O624.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Hypertona, okoordinerade och förlängda sammandragningar:

ICD-kod O624
Diagnos Hypertona, okoordinerade och förlängda sammandragningar
Kategori O62, Värkrubbningar
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)