O629 – Värkrubbning, ospecificerad

ICD-10 kod för Värkrubbning, ospecificerad är O629.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Värkrubbning, ospecificerad:

ICD-kod O629
Diagnos Värkrubbning, ospecificerad
Kategori O62, Värkrubbningar
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)