O630 – Förlängt öppningsskede

ICD-10 kod för Förlängt öppningsskede är O630.

Diagnosen klassificeras under kategorin Utdragen förlossning (O63), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlängt öppningsskede:

ICD-kod O630
Diagnos Förlängt öppningsskede
Kategori O63, Utdragen förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)