O631 – Förlängt utdrivningsskede

ICD-10 kod för Förlängt utdrivningsskede är O631.

Diagnosen klassificeras under kategorin Utdragen förlossning (O63), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlängt utdrivningsskede:

ICD-kod O631
Diagnos Förlängt utdrivningsskede
Kategori O63, Utdragen förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)