O632 – Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc.

ICD-10 kod för Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc. är O632.

Diagnosen klassificeras under kategorin Utdragen förlossning (O63), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc.:

ICD-kod O632
Diagnos Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc.
Kategori O63, Utdragen förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)