O639 – Förlängt värkarbete, ospecificerat

ICD-10 kod för Förlängt värkarbete, ospecificerat är O639.

Diagnosen klassificeras under kategorin Utdragen förlossning (O63), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlängt värkarbete, ospecificerat:

ICD-kod O639
Diagnos Förlängt värkarbete, ospecificerat
Kategori O63, Utdragen förlossning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)