O644 – Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge

ICD-10 kod för Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge är O644.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning (O64), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge:

ICD-kod O644
Diagnos Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge
Kategori O64, Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)