O648 – Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan specificerad onormal fosterbjudning

ICD-10 kod för Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan specificerad onormal fosterbjudning är O648.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning (O64), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan specificerad onormal fosterbjudning:

ICD-kod O648
Diagnos Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan specificerad onormal fosterbjudning
Kategori O64, Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)