O649 – Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning, ospecificerat

ICD-10 kod för Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning, ospecificerat är O649.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning (O64), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning, ospecificerat:

ICD-kod O649
Diagnos Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning, ospecificerat
Kategori O64, Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)