O651 – Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken

ICD-10 kod för Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken är O651.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken (O65), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken:

ICD-kod O651
Diagnos Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken
Kategori O65, Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)