O658 – Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern

ICD-10 kod för Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern är O658.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken (O65), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern:

ICD-kod O658
Diagnos Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern
Kategori O65, Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)