O661 – Förlossningshinder på grund av tvillingkollision

ICD-10 kod för Förlossningshinder på grund av tvillingkollision är O661.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annat förlossningshinder (O66), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshinder på grund av tvillingkollision:

ICD-kod O661
Diagnos Förlossningshinder på grund av tvillingkollision
Kategori O66, Annat förlossningshinder
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)