O663 – Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret

ICD-10 kod för Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret är O663.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annat förlossningshinder (O66), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret:

ICD-kod O663
Diagnos Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret
Kategori O66, Annat förlossningshinder
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)