O664 – Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat

ICD-10 kod för Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat är O664.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annat förlossningshinder (O66), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat:

ICD-kod O664
Diagnos Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat
Kategori O66, Annat förlossningshinder
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)