O665 – Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat

ICD-10 kod för Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat är O665.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annat förlossningshinder (O66), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat:

ICD-kod O665
Diagnos Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat
Kategori O66, Annat förlossningshinder
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)