O668 – Annat specificerat förlossningshinder

ICD-10 kod för Annat specificerat förlossningshinder är O668.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annat förlossningshinder (O66), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annat specificerat förlossningshinder:

ICD-kod O668
Diagnos Annat specificerat förlossningshinder
Kategori O66, Annat förlossningshinder
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)