O680 – Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret

ICD-10 kod för Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret är O680.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret) (O68), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret:

ICD-kod O680
Diagnos Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret
Kategori O68, Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)