O681 – Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet

ICD-10 kod för Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet är O681.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret) (O68), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet:

ICD-kod O681
Diagnos Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet
Kategori O68, Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)