O683 – Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress

ICD-10 kod för Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress är O683.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret) (O68), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress:

ICD-kod O683
Diagnos Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress
Kategori O68, Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)