O691 – Navelsträngen runt halsen med kompression

ICD-10 kod för Navelsträngen runt halsen med kompression är O691.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Navelsträngen runt halsen med kompression:

ICD-kod O691
Diagnos Navelsträngen runt halsen med kompression
Kategori O69, Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)