O692 – Annan navelsträngsomslingring med kompression

ICD-10 kod för Annan navelsträngsomslingring med kompression är O692.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Annan navelsträngsomslingring med kompression:

ICD-kod O692
Diagnos Annan navelsträngsomslingring med kompression
Kategori O69, Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)