O693 – Kort navelsträng

ICD-10 kod för Kort navelsträng är O693.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Kort navelsträng:

ICD-kod O693
Diagnos Kort navelsträng
Kategori O69, Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)