O694 – Vasa praevia

ICD-10 kod för Vasa praevia är O694.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Vasa praevia:

ICD-kod O694
Diagnos Vasa praevia
Kategori O69, Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)