O695 – Kärlskada i navelsträngen

ICD-10 kod för Kärlskada i navelsträngen är O695.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Kärlskada i navelsträngen:

ICD-kod O695
Diagnos Kärlskada i navelsträngen
Kategori O69, Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)