O699 – Navelsträngskomplikation, ospecificerad

ICD-10 kod för Navelsträngskomplikation, ospecificerad är O699.

Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Navelsträngskomplikation, ospecificerad:

ICD-kod O699
Diagnos Navelsträngskomplikation, ospecificerad
Kategori O69, Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)