O700 – Perinealbristning av första graden

ICD-10 kod för Perinealbristning av första graden är O700.

Diagnosen klassificeras under kategorin Skador i bäckenbotten under förlossningen (O70), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Perinealbristning av första graden:

ICD-kod O700
Diagnos Perinealbristning av första graden
Kategori O70, Skador i bäckenbotten under förlossningen
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)