O701F – Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani

ICD-10 kod för Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani är O701F.

Diagnosen klassificeras under kategorin Skador i bäckenbotten under förlossningen (O70), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani:

ICD-kod O701F
Diagnos Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani
Kategori O70, Skador i bäckenbotten under förlossningen
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)