O702D – Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)

ICD-10 kod för Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern) är O702D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Skador i bäckenbotten under förlossningen (O70), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern):

ICD-kod O702D
Diagnos Perinealbristning av tredje graden; skada som omfattar mer än halva externa analsfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)
Kategori O70, Skador i bäckenbotten under förlossningen
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)