O703 – Perinealbristning av fjärde graden

ICD-10 kod för Perinealbristning av fjärde graden är O703.

Diagnosen klassificeras under kategorin Skador i bäckenbotten under förlossningen (O70), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Perinealbristning av fjärde graden:

ICD-kod O703
Diagnos Perinealbristning av fjärde graden
Kategori O70, Skador i bäckenbotten under förlossningen
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)