O710 – Uterusruptur före förlossningsarbetets början

ICD-10 kod för Uterusruptur före förlossningsarbetets början är O710.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Uterusruptur före förlossningsarbetets början:

ICD-kod O710
Diagnos Uterusruptur före förlossningsarbetets början
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)