O711 – Uterusruptur under värkarbetet

ICD-10 kod för Uterusruptur under värkarbetet är O711.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Uterusruptur under värkarbetet:

ICD-kod O711
Diagnos Uterusruptur under värkarbetet
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)