O712 – Inversion av livmodern efter förlossningen

ICD-10 kod för Inversion av livmodern efter förlossningen är O712.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Inversion av livmodern efter förlossningen:

ICD-kod O712
Diagnos Inversion av livmodern efter förlossningen
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)