O713 – Obstetrisk skada på cervix

ICD-10 kod för Obstetrisk skada på cervix är O713.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Obstetrisk skada på cervix:

ICD-kod O713
Diagnos Obstetrisk skada på cervix
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)