O714 – Hög obstetrisk laceration i vagina

ICD-10 kod för Hög obstetrisk laceration i vagina är O714.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Hög obstetrisk laceration i vagina:

ICD-kod O714
Diagnos Hög obstetrisk laceration i vagina
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)