O715 – Andra obstetriska skador på bäckenorgan

ICD-10 kod för Andra obstetriska skador på bäckenorgan är O715.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador på modern (O71), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Andra obstetriska skador på bäckenorgan:

ICD-kod O715
Diagnos Andra obstetriska skador på bäckenorgan
Kategori O71, Andra förlossningsskador på modern
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)